НАЧАЛО             КОНТАКТИ               АРМФАЙТ                  ФОРУМ                    ГАЛЕРИЯ                     FAQ

ARMFIGHT  Archive
HOME      |      CONTACT      |        ONLINE SHOP      |        FORUM        |       GALLERY           
5                   1
6                   0
6                   0
5                   1
ARMFIGHT 42
VENDETTA IN LAS VEGAS ON 28.06.2012

The opinion of the main referee Hristo Delidjakov (Bulgaria)

The competition was smoothly. In 1 round of the 1 event, Andrey Pushkar (Ukraine) has beat rapidly Devon Larat (Canada). Andrey has thought that the championship belt will be for him, but in the 2 round Devon has succeeded to win, equalizing the result 1:1 after a long time fight. In the remaining 4 rounds Devon has dominated and easily has won them. The overall result was 5:1 for Larat and he deservedly has become the title new champion of PAL in super-heavy weight class.
The 2-nd event was between Sergey Tokarev (Ukraine) and Michael Todd (USA). Tokarev has given everything from himself and several times and was very close to the victory, but Michael has won the event with total result 6:0.
In 3-rd event between Hadzhimurat Zoloev (Russia) and Todd Hutchings (USA) the forces were absolutely equivalent. In 1 round we have witnessed an incredible fight, but here the endurance was decisive and Todd Hatchings has won the event with overall score 6:0.
The last 4-th event was an opportunity for Andrey Pushkar to take revenge. Here his rival was the heap Tim Bresnan (USA). In the 1-st round Tim has won over Andrey, but the remaining 5 rounds were won by Pushkar, who has proved, that he is the stronger from the both players. Also, with overall result 5:1 Andrew has won the event, bringing the only one victory for the team of Europe.

Състезанието протече гладко. В 1 рунд на 1 мач Андрей Пушкар (Украйна) светкавично победи Девон Ларат (Канада). Андрей си помисли, че шампионският пояс ще е за него, но във 2 рунд Девон успя да спечели, изравнявайки на 1:1 след продължителна борба. През останалите 4 рунда Девон доминираше и лесно ги спечели. Общият резултат е 5:1 за Ларат и той заслужено стана новият световен шампион на ПАЛ в супер-тежка категория.
2-ят мач бе между Сергей Токарев (Украйна) и Майкъл Тод (САЩ). Токарев даде всичко от себе си и на няколко пъти бе много близо до победата, но в крайна сметка тя бе спечелена от Майкъл с общ резултат 6:0.
В 3-я мач между Хаджимурат Золоев (Русия) и Тод Хътчингс (САЩ) силите бяха абсолютно равностойни. В 1-и рунд бяхме свидетели на невероятна борба, но тук издръжливостта бе решаваща и Тод Хътчингс спечели мача с общ резултат 6:0.
Последния 4-ят мач бе възможност за Андрей Пушкар да вземе реванш. Тук съперник му беше грамадата Тим Бреснан (САЩ). Още в 1 рунд Тим успя да победи Андрей, но останалите 5 рунда бяха спечелени от Пушкар, който доказа, че е по-силният от двамата. И така с общ резултат 5:1 Андрей спечели двубоя, като по тоя начин донесе единствената победа за отбора на Европа.

АРМФАЙТ 42
ВЕНДЕТАТА В ЛАС ВЕГАС НА 28.06.2012

Мнението на главен съдия Христо Делиджаков